Loodgieterswerk

Van het repareren van een lekkende kraan tot de aanleg en het onderhoud van rioleringen. Van de aanleg van gas- en waterleidingen tot het ontwerpen en inrichten van een moderne badkamer. Zo breed omvattend zijn de activiteiten van Groos & Pronk in het aloude loodgietervak.